Kategorier
Badrum

Badrumsrenovering Norrköping – viktiga punkter

Många drömmer om att skapa det där perfekta badrummet. Ett badrum som håller modern standard, som alltid ser rent och fräscht ut och som har en avslappnande, nordisk och naturnära interiör. Det är mer än bara ett tecken i tiden. Faktum är att våra mer uppskruvade liv kan behöva platser som enbart vigs åt att hämta andan. Badrummet är en sådan plats.

Men, en badrumsrenovering är också ett komplext projekt som kräver både god planering och ett professionellt utförande. Det handlar om mer än att renovera i hallen eller i sovrummet där i stort sett lite ny färg och några nya hyllor kommer att göra en enorm skillnad. En badrumsrenovering i Norrköping kommer obönhörligen att innebära att du kommer i kontakt med vatten och med el, varav det senare innebär att du måste ta ett steg tillbaka. Alla installationer och all dragning av el måste skötas av behöriga elektriker. Gällande vatten finns större frihet, men kom även ihåg att det handlar om mer än att det bara ska funka för stunden.

Badrumsrenovering i Norrköping – undvik fuktskador

Badrummet är – tillsammans med köket – den plats där överlägset flest inrapporterade fuktskador syns och det är ingen slump. Fukt är en naturlig ingrediens i miljön och felhantering – exempelvis vad gäller fuktskydd, underliggande material och ventilation – kan leda till skador.

Har man själv genomfört en badrumsrenovering i Norrköping så kan dessa bli svåra att söka ersättning för: försäkringsbolagen ställer högre krav på fackmannamässigt utförande idag än tidigare – och detta som en naturlig följd av att antalet skador ökat så radikalt.

Vad mer finns då att tänka på vad gäller en badrumsrenovering i Norrköping? Vi tittar närmare på några punkter:

  • Ta professionell hjälp – gärna hela vägen. Att välja professionell hjälp är att välja en trygg väg fram till det badrum man drömmer om. Rådet är att man tar hjälp hela vägen. Planeringen är avgörande och här gör många privatpersoner fel: man fastnar i ett och samma tankemönster och det leder till sämre lösningar som kostar mer pengar. En professionell utförare ser ofta alternativ som både blir bättre och snyggare i slutändan. Samma sak gäller för materialval. Privatpersoner kan fastna i en färg och en lösning som i slutändan inte alls blir särskilt bra. Att diskutera fram alternativ tillsammans med den firma man anlitat ger nästan alltid mer prisvärda och snyggare resultat!
  • Hitta rätt företag. Valet av företag blir således också en viktig punkt. Du måste ta in offerter från så många företag som möjligt i Norrköping och detta för att få fram ett bra pris. Utöver detta så blir referenser viktiga – kan man visa upp nöjda kunder och exempelvis bilder från tidigare jobb? Utöver detta så bör du även kolla försäkringar, garantier och certifiering. Tyvärr sker fusk även bland företag och detta innebär att du måste ta dig tid att ställa lite obekväma frågor.
  • Priset. Tänk på att du kan påverka kostnaden för din badrumsrenovering i Norrköping. Dels genom att använda Rot-avdraget och dra av 30% av den totala arbetskostnaden – men dels även genom att göra vissa saker själv. Att riva ut det gamla badrummet är ett exempel på hur du kan spara pengar – ett annat handlar om att aktivt söka efter billigare material. Idag finns en bra andrahandsmarknad för badrum som ofta är väldigt gynnsam att söka igenom. Blocket och Facebook Marketplace är två exempel på detta.
Kategorier
Bygg

Behöver du genomföra en dränering?

Om du äger ett hus så kommer du förmodligen någon gång att uppleva att en dyr kostnad kommer att uppkomma. Detta i form av renovering av något slag och det är också något som i sak får anses som naturligt. Ett hus har en begränsad livslängd och det innebär att man hela tiden måste genomföra olika renoveringsprojekt för att fortsatt kunna bo och leva i det.

Vissa kostar dock mer än andra och om man här ser till de två områden som generellt sett kostar allra mest att korrigera så handlar det också om de två detaljer på ett hus som tvingas utstå mest angrepp från naturen – taket och grunden. Att man som husägare då och då tvingas reparera sitt tak eller genomföra en dränering är något som man kan räkna kallt med och att man därigenom således måste se till att avsätta en budget så att man har råd att betala då problem uppenbarar sig.

Det är heller inga billiga omkostnader som det handlar om; en dränering får man räkna med att den kan komma att kosta ca 60.000 kronor – rot-avdraget inkluderat – och att den dessutom, beroende på hur många löpmeter det handlar om, kan bli ännu dyrare. Hur upptäcker man då att en dränering bör göras och hur kan man som husägare säkerställa att huset i fråga inte drabbas av vatten- och mögelskador? Jo, det finns några enkla tips och om vi radar upp några nedan så blir bilden lite bättre och klarare över vad som krävs. Vi kan här säga att du äger ett hus i Stockholm och att du vill säkra att ditt hus inte är i behov av en dränering.

  • Använd näsan. Gå ner i källaren och lukta. Känns det mer unket än vanligt, luktar det mögel eller betydligt mer instängt än vad det brukar göra? Det kan vara tecken på att en dränering behövs.
  • Ögonen: Håll utkik efter fläckar på golvet och på väggarna i källaren. Börjar det lossna färgsjok från taket eller väggarna så är detta en klar indikation på att du bör genomföra en dränering.

Dessa två sinnen är de du behöver använda sig av. Bästa sättet är dock att kontakta en firma som gör en grundlig undersökning där de mäter fukthalt och säkerställer att husgrunden antingen håller god kvalitet eller att en dränering behövs. Skulle så vara fallet så kommer vi in på nästa punkt – kostnaden.

Undersök priset för en dränering i Stockholm

Ditt hus visar sig efter denna undersökning att en dränering bör genomföras och här kan vi egentligen bara ge ett råd. Undersök företagen och deras priser. Det är nämligen en enorm skillnad mellan priserna för en dränering i Stockholm och det är också din egen research som kan ge ett bättre pris. Ställ frågor – hur kan priset per löpmeter skilja sig så enormt mellan två företag? Ring referenser och kolla bokslut på internet.

Som vi sa ovan dock – räkna med att din dränering kommer att bli dyr, men att du för den sakens skull inte ska betala för mycket. Du kan tjäna mycket på att kontakta flera olika företag och just i Stockholm så finns det också goda möjligheter att använda konkurrensen mellan företagen för ett bättre pris. Våga ställa frågor!

Kategorier
Tak

Billigt att renovera och reparera

Om man står inför att renovera i sitt hus så har man i dagsläget ett väldigt bra läge att få detta gjort till ett väldigt förmånligt pris. Detta tack vare att man kan – förutsatt naturligtvis att man är berättigad till det – använda sig av sitt rot-avdrag. Som ett kort exempel på hur detta fungerar så kan vi säga att ditt tak börjat läcka och att du kontaktar en takläggare för att korrigera detta läckage.

Det jobb som denna takläggare utför använder du ditt rot-avdrag för och detta innebär att du kan kapa halva arbetskostnaden genom att dra av det på din deklaration och få tillbaka summan på din skatt. Rot-avdraget är möjligt att använda sig av upp till 50.000 kronor per år och per person och man kollar enklast upp detta genom att logga in på Skatteverkets hemsida. Så fungerar alltså rot-avdraget – förenklat och kortfattat – och däri ligger alltså förklaringen till att det i dagens läge är billigare att renovera och reparera i sitt hem.

Vill man använda sig av rot-avdraget i denna förmånliga form så gäller det dock att passa på. Redan vi årsskiftet så kommer det att halveras och det här innebär således att det ovan nämnda takbytet utfört av en takläggare kommer att bli betydligt dyrare. Om vi dock lämnar fördelarna med rot-avdraget för en stund och istället ser till de nackdelar som finns så handlar det här om det blivit betydligt svårare att hitta rätt företag.

Garanti av en takläggare i Stockholm

Menas med detta; i takt med att fler privatpersoner väljer att renovera så har också fler företag startat – företag som håller en, minst sagt, varierande kvalitet. Det är alltså väldigt lätt att råka ut för rena fuskjobb i dagsläget och det är också det som är faran som kommit med rot-avdraget.

Som privatperson så räknar man kallt med att det företag man anlitat också är utbildad, certifierad och kunniga för det uppdrag de åtagit sig, men så är det tyvärr inte alla gånger. Risken finns alltså att man anlitar en takläggare som egentligen inte har en aning om vad han gör – något som sin tur leder till väldigt dyra omkostnader så man efter något år tvingas korrigera arbetet.

Det här är vanligare i större städer och det är också i dessa – Stockholm, Malmö och Göteborg – som man bör vara extra vaksam. Ett bra tips här är att alltid kräva garanti på det utförda jobbet och gärna få denna att sträcka sig över en lång tid. Ser man till ett tak lagt av en professionell takläggare så ska detta ligga kvar i minst tio-femton år innan någonting händer och en garanti om minst fem år bör vara inskrivet i kontraktet.

Betala lite extra för rätt kompetens

Det vore naturligtvis enklast om samtliga takläggare i Stockholm var utbildade och certifierade; men tyvärr så ser verkligheten ut så här och då måste man som kund anstränga sig lite mer än vad man var tvungen till innan rot-avdraget infördes. Att alltid be om garanti på jobbet och att alltid be om att få se eventuella certifikat innan arbetet tar fart är de bästa sätten att slippa bli lurad.

Dessutom – håll dig borta från de företag som ligger lägst i pris. Detta låga pris är förmodligen en indikation på vilken kvalitet företaget i fråga egentligen håller. Det blir – tack vare rot-avdraget – billigt att anlita exempelvis en takläggare i Stockholm ändå. Läs mer om takläggare på denna sida: stockholmtakläggare.se