Kategorier
Tak

Takläggare i Norrtälje som lägger alla typer av tak

När man lägger om ett tak använder man oftast samma typ av material som tidigare, men vill man byta finns det några saker som är viktiga att tänka på. I vissa fall krävs det bygglov för att byta taktyp och är man osäker på vad som gäller ska man kontakta sin kommun.

Vill man byta från exempelvis papp eller plåt till tegel måste man först ta reda på om takstolarna kommer att klara tyngden. Vissa material kräver också en viss taklutning för att de ska klara att leda bort regn och smältvatten effektivt. Som lekman kan det vara svårt att veta vilken taktyp som passar. Behöver man råd och tips kan man kontakta en takläggare.

Erfarenhet viktigt när man anlitar en takläggare

Det brukar löna sig att anlita en erfaren takläggare i Norrtälje eftersom taket då vanligtvis blir bättre och håller längre. Detta eftersom en riktigt bra takläggare vet var takets svagheter sitter och var man måste vara extra noggrann. Det är också därför som de bästa takläggarna också lämnar garanti på sina tak.

Hur mycket ett nytt tak kostar beror på vilket material som ska läggas och hur stor takytan är. Takpapp är billigast att lägga men arbetskostnaden är också låg, då det går snabbt att lägga ett papptak. Dyrast är tegel eftersom varje takpanna ska läggas på plats en och en vilket tar tid.

Kategorier
Tak

Taksäkerhet i Stockholm – Ett A och O för en trygg trottoar

Stockholm är känt för sina höga hus och när snön och isen börjar smälta kan det innebära fara för fotgängare på trottoaren nedanför. Som fastighetsägare har du ett ansvar att säkerställa taksäkerheten.

Vikten av taksäkerhet i Stockholm

Varje vinter och vår rapporteras det om olyckor där någon har träffats av en istapp på någon av Stockholms gator. Den tättbebyggda staden har många höga hus, vilket gör risken för ras från taken allvarlig. Att få is eller snö rakt i huvudet kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall.

Det är viktigt att fastighetsägare förstår att de har ansvaret att hålla sina hustak fria från snö och is som kan falla ner på förbipasserande. Om en olycka inträffar kommer ansvaret att ligga hos fastighetsägaren. Därför är taksäkerhet i Stockholm av extra stor betydelse.

Minska olycksrisken med taksäkerhet

Ett effektivt sätt att säkerställa att snö och is inte orsakar fara är att teckna ett avtal om snöskottning från taket. Att röra sig på ett högt tak kan vara farligt och det är därför bäst att anlita professionella som vet hur arbetet ska utföras säkert.

När snön har skottats bort från taket är det också viktigt att hantera den på ett säkert sätt. Att bara skyffla ner snön på gatan ökar risken för olyckor på marknivå. Som fastighetsägare bör du vara medveten om din skyldighet gentemot medmänniskor och agera för att minska farorna. Se till att ditt tak blir skottat på ett ansvarsfullt sätt. Mer information hittar du på webbsida: taksäkerhetstockholm.nu

Kategorier
Tak

Fördelar med plåttak

Det finns många fördelar med plåttak. Plåttak är förhållandevis lätta och passar alla takkonstruktioner till skillnad mot betong- och tegelpannor. Plåt går också att lägga på tak som inte är så branta. Snö, mossa och alger har svårt att fastna på den glatta ytan som finns på plåttak och därför brukar det inte bli så stora problem med varken snöröjning eller mossbeväxt. Man behöver inte underhålla plåttak särskilt mycket men man måste tvätta av dem någon gång då och då. Det kan man göra själv med diskmedel och en mjuk borste. Om färgen börjar flagna på taket så behöver det målas om. Till det kan du anlita ett proffs som utför takmålning i Stockholm.

Olika typer av plåttak

Idag går det att få plåttak i varierande utföranden och material. Det gör att det enkelt att hitta ett plåttak som passar till de flesta typer av hus och fastigheter.

Kopparplåt

Kopparplåt är dyrt men det är också den takplåt som håller längst av alla olika takplåtstyper. Dessutom blir kopparplåt bara vackrare med tiden. Tyvärr får man inte använda koppar till nya tak om det inte finns särskilda anledningar då man försöker begränsa användandet av koppar i byggindustrin.

Stålplåt

Plåttak i stål är den vanligaste plåten för tak och finns att få i färdiga skivor eller som bandplåt. Med bandplåt kan man lägga hela våder från tacknocken ned till takavslutet. Det ger ett påkostat intryck, dessutom slipper man alla vågräta skarvar. På plåttak är det bra att ha så lite skarvar som möjligt då det gör taket mer hållbart.

Stålplåt väger inte så mycket och kan användas på hus och byggnader som inte har ett så starkt bjälklag.

Zinkplåt

Zinkplåt, med sin legering av koppar eller titan, har ett bra rostskydd. Tak i zinkplåt är exceptionellt hållbart och kan klara sig i mer än ett sekel. Det går att löda i zinkplåt vilket öppnar upp flera möjligheter när det kommer till utseende och design. Tak i zinkplåt är snygga, stilrena och ofta mycket prisvärda. Dock är zinkplåt tyngre än stålplåt vilket gör att det kräver ett stabilt bjälklag.

Aluminiumplåt

Tak i aluminiumplåt liknar stålplåten på många sätt då den också är lätt och hållbar. Aluminiumplåt är dessutom naturligt rostfritt och passar därför särskilt bra på fastigheter och hus nära kustremsan. Den här typen av takplåt lägg enkelt av en takläggare och kan beställas i olika typer av utseenden som passar med byggnadens övriga stil.

Kategorier
Tak

Billigt att renovera och reparera

Om man står inför att renovera i sitt hus så har man i dagsläget ett väldigt bra läge att få detta gjort till ett väldigt förmånligt pris. Detta tack vare att man kan – förutsatt naturligtvis att man är berättigad till det – använda sig av sitt rot-avdrag. Som ett kort exempel på hur detta fungerar så kan vi säga att ditt tak börjat läcka och att du kontaktar en takläggare för att korrigera detta läckage.

Det jobb som denna takläggare utför använder du ditt rot-avdrag för och detta innebär att du kan kapa halva arbetskostnaden genom att dra av det på din deklaration och få tillbaka summan på din skatt. Rot-avdraget är möjligt att använda sig av upp till 50.000 kronor per år och per person och man kollar enklast upp detta genom att logga in på Skatteverkets hemsida. Så fungerar alltså rot-avdraget – förenklat och kortfattat – och däri ligger alltså förklaringen till att det i dagens läge är billigare att renovera och reparera i sitt hem.

Vill man använda sig av rot-avdraget i denna förmånliga form så gäller det dock att passa på. Redan vi årsskiftet så kommer det att halveras och det här innebär således att det ovan nämnda takbytet utfört av en takläggare kommer att bli betydligt dyrare. Om vi dock lämnar fördelarna med rot-avdraget för en stund och istället ser till de nackdelar som finns så handlar det här om det blivit betydligt svårare att hitta rätt företag.

Garanti av en takläggare i Stockholm

Menas med detta; i takt med att fler privatpersoner väljer att renovera så har också fler företag startat – företag som håller en, minst sagt, varierande kvalitet. Det är alltså väldigt lätt att råka ut för rena fuskjobb i dagsläget och det är också det som är faran som kommit med rot-avdraget.

Som privatperson så räknar man kallt med att det företag man anlitat också är utbildad, certifierad och kunniga för det uppdrag de åtagit sig, men så är det tyvärr inte alla gånger. Risken finns alltså att man anlitar en takläggare som egentligen inte har en aning om vad han gör – något som sin tur leder till väldigt dyra omkostnader så man efter något år tvingas korrigera arbetet.

Det här är vanligare i större städer och det är också i dessa – Stockholm, Malmö och Göteborg – som man bör vara extra vaksam. Ett bra tips här är att alltid kräva garanti på det utförda jobbet och gärna få denna att sträcka sig över en lång tid. Ser man till ett tak lagt av en professionell takläggare så ska detta ligga kvar i minst tio-femton år innan någonting händer och en garanti om minst fem år bör vara inskrivet i kontraktet.

Betala lite extra för rätt kompetens

Det vore naturligtvis enklast om samtliga takläggare i Stockholm var utbildade och certifierade; men tyvärr så ser verkligheten ut så här och då måste man som kund anstränga sig lite mer än vad man var tvungen till innan rot-avdraget infördes. Att alltid be om garanti på jobbet och att alltid be om att få se eventuella certifikat innan arbetet tar fart är de bästa sätten att slippa bli lurad.

Dessutom – håll dig borta från de företag som ligger lägst i pris. Detta låga pris är förmodligen en indikation på vilken kvalitet företaget i fråga egentligen håller. Det blir – tack vare rot-avdraget – billigt att anlita exempelvis en takläggare i Stockholm ändå. Läs mer om takläggare på denna sida: stockholmtakläggare.se