Kategorier
Bygg

Behöver du genomföra en dränering?

Om du äger ett hus så kommer du förmodligen någon gång att uppleva att en dyr kostnad kommer att uppkomma. Detta i form av renovering av något slag och det är också något som i sak får anses som naturligt. Ett hus har en begränsad livslängd och det innebär att man hela tiden måste genomföra olika renoveringsprojekt för att fortsatt kunna bo och leva i det.

Vissa kostar dock mer än andra och om man här ser till de två områden som generellt sett kostar allra mest att korrigera så handlar det också om de två detaljer på ett hus som tvingas utstå mest angrepp från naturen – taket och grunden. Att man som husägare då och då tvingas reparera sitt tak eller genomföra en dränering är något som man kan räkna kallt med och att man därigenom således måste se till att avsätta en budget så att man har råd att betala då problem uppenbarar sig.

Det är heller inga billiga omkostnader som det handlar om; en dränering får man räkna med att den kan komma att kosta ca 60.000 kronor – rot-avdraget inkluderat – och att den dessutom, beroende på hur många löpmeter det handlar om, kan bli ännu dyrare. Hur upptäcker man då att en dränering bör göras och hur kan man som husägare säkerställa att huset i fråga inte drabbas av vatten- och mögelskador? Jo, det finns några enkla tips och om vi radar upp några nedan så blir bilden lite bättre och klarare över vad som krävs. Vi kan här säga att du äger ett hus i Stockholm och att du vill säkra att ditt hus inte är i behov av en dränering.

  • Använd näsan. Gå ner i källaren och lukta. Känns det mer unket än vanligt, luktar det mögel eller betydligt mer instängt än vad det brukar göra? Det kan vara tecken på att en dränering behövs.
  • Ögonen: Håll utkik efter fläckar på golvet och på väggarna i källaren. Börjar det lossna färgsjok från taket eller väggarna så är detta en klar indikation på att du bör genomföra en dränering.

Dessa två sinnen är de du behöver använda sig av. Bästa sättet är dock att kontakta en firma som gör en grundlig undersökning där de mäter fukthalt och säkerställer att husgrunden antingen håller god kvalitet eller att en dränering behövs. Skulle så vara fallet så kommer vi in på nästa punkt – kostnaden.

Undersök priset för en dränering i Stockholm

Ditt hus visar sig efter denna undersökning att en dränering bör genomföras och här kan vi egentligen bara ge ett råd. Undersök företagen och deras priser. Det är nämligen en enorm skillnad mellan priserna för en dränering i Stockholm och det är också din egen research som kan ge ett bättre pris. Ställ frågor – hur kan priset per löpmeter skilja sig så enormt mellan två företag? Ring referenser och kolla bokslut på internet.

Som vi sa ovan dock – räkna med att din dränering kommer att bli dyr, men att du för den sakens skull inte ska betala för mycket. Du kan tjäna mycket på att kontakta flera olika företag och just i Stockholm så finns det också goda möjligheter att använda konkurrensen mellan företagen för ett bättre pris. Våga ställa frågor!