Kategorier
Tak

Billigt att renovera och reparera

Om man står inför att renovera i sitt hus så har man i dagsläget ett väldigt bra läge att få detta gjort till ett väldigt förmånligt pris. Detta tack vare att man kan – förutsatt naturligtvis att man är berättigad till det – använda sig av sitt rot-avdrag. Som ett kort exempel på hur detta fungerar så kan vi säga att ditt tak börjat läcka och att du kontaktar en takläggare för att korrigera detta läckage.

Det jobb som denna takläggare utför använder du ditt rot-avdrag för och detta innebär att du kan kapa halva arbetskostnaden genom att dra av det på din deklaration och få tillbaka summan på din skatt. Rot-avdraget är möjligt att använda sig av upp till 50.000 kronor per år och per person och man kollar enklast upp detta genom att logga in på Skatteverkets hemsida. Så fungerar alltså rot-avdraget – förenklat och kortfattat – och däri ligger alltså förklaringen till att det i dagens läge är billigare att renovera och reparera i sitt hem.

Vill man använda sig av rot-avdraget i denna förmånliga form så gäller det dock att passa på. Redan vi årsskiftet så kommer det att halveras och det här innebär således att det ovan nämnda takbytet utfört av en takläggare kommer att bli betydligt dyrare. Om vi dock lämnar fördelarna med rot-avdraget för en stund och istället ser till de nackdelar som finns så handlar det här om det blivit betydligt svårare att hitta rätt företag.

Garanti av en takläggare i Stockholm

Menas med detta; i takt med att fler privatpersoner väljer att renovera så har också fler företag startat – företag som håller en, minst sagt, varierande kvalitet. Det är alltså väldigt lätt att råka ut för rena fuskjobb i dagsläget och det är också det som är faran som kommit med rot-avdraget.

Som privatperson så räknar man kallt med att det företag man anlitat också är utbildad, certifierad och kunniga för det uppdrag de åtagit sig, men så är det tyvärr inte alla gånger. Risken finns alltså att man anlitar en takläggare som egentligen inte har en aning om vad han gör – något som sin tur leder till väldigt dyra omkostnader så man efter något år tvingas korrigera arbetet.

Det här är vanligare i större städer och det är också i dessa – Stockholm, Malmö och Göteborg – som man bör vara extra vaksam. Ett bra tips här är att alltid kräva garanti på det utförda jobbet och gärna få denna att sträcka sig över en lång tid. Ser man till ett tak lagt av en professionell takläggare så ska detta ligga kvar i minst tio-femton år innan någonting händer och en garanti om minst fem år bör vara inskrivet i kontraktet.

Betala lite extra för rätt kompetens

Det vore naturligtvis enklast om samtliga takläggare i Stockholm var utbildade och certifierade; men tyvärr så ser verkligheten ut så här och då måste man som kund anstränga sig lite mer än vad man var tvungen till innan rot-avdraget infördes. Att alltid be om garanti på jobbet och att alltid be om att få se eventuella certifikat innan arbetet tar fart är de bästa sätten att slippa bli lurad.

Dessutom – håll dig borta från de företag som ligger lägst i pris. Detta låga pris är förmodligen en indikation på vilken kvalitet företaget i fråga egentligen håller. Det blir – tack vare rot-avdraget – billigt att anlita exempelvis en takläggare i Stockholm ändå. Läs mer om takläggare på denna sida: stockholmtakläggare.se