Kategorier
Tak

Taksäkerhet i Stockholm – Ett A och O för en trygg trottoar

Stockholm är känt för sina höga hus och när snön och isen börjar smälta kan det innebära fara för fotgängare på trottoaren nedanför. Som fastighetsägare har du ett ansvar att säkerställa taksäkerheten.

Vikten av taksäkerhet i Stockholm

Varje vinter och vår rapporteras det om olyckor där någon har träffats av en istapp på någon av Stockholms gator. Den tättbebyggda staden har många höga hus, vilket gör risken för ras från taken allvarlig. Att få is eller snö rakt i huvudet kan leda till allvarliga skador eller till och med dödsfall.

Det är viktigt att fastighetsägare förstår att de har ansvaret att hålla sina hustak fria från snö och is som kan falla ner på förbipasserande. Om en olycka inträffar kommer ansvaret att ligga hos fastighetsägaren. Därför är taksäkerhet i Stockholm av extra stor betydelse.

Minska olycksrisken med taksäkerhet

Ett effektivt sätt att säkerställa att snö och is inte orsakar fara är att teckna ett avtal om snöskottning från taket. Att röra sig på ett högt tak kan vara farligt och det är därför bäst att anlita professionella som vet hur arbetet ska utföras säkert.

När snön har skottats bort från taket är det också viktigt att hantera den på ett säkert sätt. Att bara skyffla ner snön på gatan ökar risken för olyckor på marknivå. Som fastighetsägare bör du vara medveten om din skyldighet gentemot medmänniskor och agera för att minska farorna. Se till att ditt tak blir skottat på ett ansvarsfullt sätt. Mer information hittar du på webbsida: taksäkerhetstockholm.nu