Kategorier
Bygg

Markarbeten är dyra och kan bli dyrare

Allt fler privatpersoner väljer att köpa mark i Stockholm och på denna bygga sitt eget hus. En idé som förmodligen kommer att bära frukt i framtiden i och med att staden ständigt växer, priserna för bostäder stiger och områden som idag inte är bebodda kommer att vara så i framtiden.

Den vanliga lösningen här är att man köper ett nyckelfärdigt hus som därefter monteras på plats på den tomt- och den mark som man köpt. Ett projekt som inte tar alltför lång tid och som dessutom brukar ske relativt smärtfritt då firman som man anlitar – oavsett hur huset i fråga ser ut – brukar ha stor vana och rutin av att montera och således kan göra detta både snabbt och effektivt.

Innan ett sådant hus kan monteras så krävs det dock markarbeten och alla som någon gång varit med om sådana vet att de utgör en ganska stor post i den budget som man satt upp på förhand. Markarbeten är – kort sagt – dyra och man får nog räkna med att summan hamnar någonstans mellan 80-110.000 kronor innan man är färdig; en summa som dock kan komma att stiga ganska rejält då den nästan uteslutande beror på hur jorden ser ut och hur mycket man måste gräva, schakta och padda för att få den tillräckligt bra för att kunna placera ett hus där.

Geoteknisk undersökning rekommenderas

Det är av den anledningen som man också innan markarbeten brukar rekommendera att man genomför en geoteknisk undersökning av området om marken. Genom en sådan får man större chans att detta projekt håller sig inom budgeten och att man därigenom kan komma undan de stora, oförutsedda utgifter som markarbeten kan bära med sig i sitt sköte och som i värsta fall kan göra att ett byggprojektet helt stannar av i Stockholm.

Vid en geoteknisk undersökning så säkerställer man att jorden orkar bära huset, att det inte kommer att sätta sig eller spricka och vilken sorts jord som finns på marken. Visst, även vid en geoteknisk undersökning så kan det uppkomma vissa problem vid markarbeten, men man minskar åtminstone riskerna radikalt. Vad är det då som kan göra att markarbeten skenar iväg rent kostnadsmässigt? Ja, som vi nämnde ovan så handlar väldigt mycket om hur mycket man måste schakta samt vilka typer av maskiner som måste användas.

Sprängning kan kosta mycket pengar i Stockholm

Arbetskostnaden och maskinhyran utgör en stor del av kostnaden och dessutom så kan det i vissa fall även krävas exempelvis sprängning (berghäll, större klippor eller trädrötter modell större) och det är ett moment som ofta kostar mycket pengar.

Rådet här är att man ser till att företaget man anlitat i Stockholm också får genomföra en sprängning om det skulle krävas; att mitt i ett markarbete tvingas kontakta en ny firma för detta är en kostnad som får anses som väldigt onödig. Markarbeten är dyra och av den anledningen måste man tänka på vilken firma man anlitar – se till att de får utföra en sprängning om en sådan krävs!