Kategorier
Okategoriserade

Rätt golv och rätt montage

Ytan man går på är mycket viktig ur många olika synvinklar. Det är inte bara en yta som ska tåla slitage av smuts, väta och möbler som flyttas. Den ska även vara behaglig att gå på under lång tid.

När man lägger ett golv så tänker man oftast bara på ytskiktet, men precis som i övriga delar av byggnaden så är det viktigaste att man får grunden rätt. Lägger man ett ytskikt på ett golv som i övrigt sviktar eller inte är tätt, så kan man få problem med att golvet går sönder och att det är mycket kallt. Det finns även andra problem som att man får mögel eller fuktbesvär på annat sätt i sitt golv och rum. Därför är det mycket viktigt att man har kunskap om golv innan man lägger pengar och tid på att lägga ett nytt eller lägga om ett golv. Annars rådfrågar man en expert.

Ett helt paket

Om man bygger nytt eller renoverar så kan man planera ytskiktet efter grunden i golvet, och tvärtom. Bygger man exempelvis på gjuten platta så kan man lägga värmeslingor på plattan och därefter välja ett golv som kan föra värmen vidare, som klinker exempelvis. Väljer man däremot en torpargrund eller plintgrund så är det mycket viktigt att man ser till att isolera ordentligt eftersom det annars kan bli ett mycket kallt golv. Man kan till och med sänka sina driftskostnader och ändå höja innertemperaturen genom att isolera delar av ett hus som golv, väggar, fönster och tak. Läs mer om golventreprenad här: golventreprenaddalarna.se