Kategorier
OVK

OVK-besiktning är nödvändig 

Unga personer som flyttar och byter jobb bör ställa krav på ventilation och ren luft i lokalen. Med OVK-besiktning fullgör fastighetsägaren sina skyldigheter. 

Det är en hälsofråga att luften är så ren som möjligt och inte innehåller skadliga ämnen eller mikrober. Smuts i luften syns inte. Därför är det viktigt att ventilationen fungerar som den ska och att utrustning som filter och fläktrör hålls rena och fräscha. 

Myndigheterna har bestämt att det ska göras obligatorisk ventilationskontroll i alla hus och offentliga lokaler. En sådan OVK-kontroll utförs av certifierade inspektörer och ska också dokumenteras med protokoll. Då kan du som flyttar in i ett hus se när besiktningen gjordes och vilket resultat det gav.

OVK-besiktning på jobbet 

Det är inte att vara besvärlig när du som nyanställd frågar om ventilationen. Många företag eller små verkstäder kan lätt slarva med att göra återkommande OVK-besiktningar, men det är lagstiftat att det ska ske med jämna mellanrum där många människor vistas. 

Det är ohälsosamt om luften är dålig, och det kan också leda till diverse allergier, luftrörsbesvär och huvudvärk. Den gamla uppmaningen om att öppna fönstret är inte tillräcklig om det finns mycket avgaser utomhus. Dessutom måste ventilationen fungera även vintertid när det är kallt ute och det inte är lämpligt att ha öppna fönster. 

Bättre luft med OVK-besiktning 

Vid en OVK-besiktning kontrollerar man hela ventilationsutrustningen, och fläktrör rensas invändigt. Filter ska bytas och trasiga delar byts ut. Om det är en mycket gammal anläggning kan man istället välja att installera en ny utrustning.

Har du en fastighet där du ansvarar för ventilationen, är det bra att kontrollera anläggningens prestanda. Nya aggregat är också mycket strömsnåla, så det är förmodligen en bra åtgärd att göra ett byte för att spara in på löpande energikostnader. En OVK-besiktning ligger till grund för professionella beslut när det gäller luftkvaliteten inomhus.

Läs mer information och tips för dig på webbplats: ovkbesiktning.nu