Kategorier
Byggvärme

Byggvärme – en absolut nödvändighet

Att bygga om i olika större lokaler – eller att bygga helt nya sådana – är ofta projekt som tar år att genomföra. Med detta så kommer också krav på anpassning. Att bygga under sommaren ger sällan några större problem. Temperaturen är behaglig och man kan se att allt från arbetare vidare till utrustning och material mår bra. 

Arbetet under sommartid går effektivt – men hur fungerar det egentligen under vinterhalvåret? I Sverige har vi en vinter att ta hänsyn till och det krävs externa och temporära lösningar för att addera nödvändig värme till byggprojekt. Byggvärme är därför en fråga som gör en enorm skillnad och som är en faktor som möjliggör att nybyggen, renoveringar och större projekt kan fortlöpa även då temperaturen rör sig under nollan. 

Planera alltid för byggvärme 

Men, det är också en fråga som kan glömmas bort – vilket då innebär att man tvingas till mer akuta lösningar inom byggvärme. Det kostar mer pengar – och det ger sällan en optimal effekt. Vår poäng är att man alltid måste räkna med att byggvärme kommer att behövas – och att man i och med detta också måste planera för en optimal och skräddarsydd lösning direkt i samband med projekteringen. 

Detta är ingenting man behöver – eller ska – göra på egen hand. Att projektera för optimal byggvärme är något som bör skötas av specialister som kan hitta rätt lösning givet de unika förutsättningar som finns gällande exempelvis storlek på lokalerna, antal rum och sett till vilka olika material som ska användas. 

Byggvärme ger effektiva jobb 

Just material är viktigt sett till byggvärme: man måste i många fall addera värme för att olika material ska kunna användas på ett säkert sätt. Exempelvis betong härdar inte om det är för kallt – och når heller inte den reglerade fuktnivån som krävs för att man ska kunna använda det. 

Genom reglerad och rätt byggvärme kan man se till att ett arbete med betong som material även kan ske effektivt under vintern. Byggvärme är, kort och gott, lösningen på de utmaningar vår vinter för med sig.