Kategorier
Bergsprängning

Bergspräckning i Stockholm är vanligt 

Det är något innovativt över bergspräckning i Stockholm. Man kan spränga för ett nybygge utan att det en behöver smälla och man stör inte heller omgivningen. 

För att kunna bygga något i Stockholm måste man tänka på att det är en mycket bergig terräng. Vägbyggen, tunnlar och broar kräver att man bemästrar naturen. Dynamit är effektivt, men det har också en stor påverkan på den omgivande miljön. Det smäller och skakar och stör både grannar och husdjur. 

En tyst och skonsam metod är då bergspräckning. Genom att borra flera små hål och utnyttja sprickor i berget och sedan fylla i med expansionscement kan man få samma effekt på ett diskret sätt. När denna så kallade snigeldynamit expanderar spräcks berget. 

Bergspräckning är skonsamt 

Anledning till att berspräckning i Stockholm är extra skonsamt är att det finns känslig infrastruktur att ta hänsyn till i en så stor stad. En vanlig explosion kan slå ut teknisk utrustning eller leda till att ett schakt rasar ihop. 

Bebyggelsen är tät i Stockholm, och därför är det desto mer angeläget att spränga så tyst som möjligt när det är ett nybygge på gång. Ibland behövs det vanlig sprängning, men då måste allmänheten varnas. Det sker ibland genom att stora skyltar varnar trafikanter om kommande sprängning vid en viss tidpunkt. 

Bergspräckning i Stockholm i forskning 

De företag som vill utveckla nya metoder för bergspräckning i Stockholm bidrar också till forskningen och innovationerna i branschen. Det är också gynnsamt för företagsutveckling att man kan uppfinna nya och förbättrade metoder och material. 

Det är inte heller vem som helst som får arbeta med sprängning och bergspräckning i Stockholm. Behöver man ha något sprängt måste man anlita ett specialistföretag som har tillstånd att göra arbetet. Det är farligt och förbjudet för privatpersoner att själva försöka göra sprängningar på sin tomt.